Kronenburgerpark Nijmegen

Kronenburgertoren

Het Kronenburgerpark in Nijmegen is aangelegd in Engelse landschapsstijl. De dertig meter hoge Kruit- of Kronenburgertoren is daar in 1425 gebouwd als verdedigingstoren en vormt samen met de ronde waltorens en een deel van de oude walmuur een restant van de verder rond 1880 gesloopte 15e en 16e eeuwse omwalling van de stad.

Op onderstaande foto's ziet u de Kruittoren als deel van de nog intacte omwalling. Op de linker foto hieronder staat hij op de achtergrond van de nabijgelegen voormalige Hezelpoort.

 

Kronenburgertoren voor de sloop van de omwalling
Met dank aan het Gelders Archief

Met dank aan het Gelders Archief