Nijmegen investeert in Laadpalen en thuisaccu's

Nijmegen investeert in een duurzame toekomst en schaft laadpalen en thuisaccu's aan.


Nijmegen, een stad in Nederland, heeft als doel om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Om deze ambitie te realiseren, wordt er ingezet op duurzame energieopwekking en -opslag. Chargeblock, een modulair batterij-opslagsysteem, kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Een belangrijk aspect van duurzame energie is de mobiliteit. Elektrisch vervoer heeft de potentie om de uitstoot van broeikasgassen en luchtvervuiling te verminderen. Om elektrische auto's te kunnen opladen, zijn er laadpalen nodig. In Nijmegen zijn er momenteel meer dan 600 openbare laadpalen geïnstalleerd en er komen er steeds meer bij. Echter, het elektriciteitsnetwerk kan op sommige momenten overbelast raken door de vraag naar elektriciteit en het aanbod van duurzame energie kan fluctueren. Om deze redenen kunnen Chargeblock thuisaccu's een waardevolle aanvulling zijn op de laadpalen.

Door accu voor zonnepanelen in te zetten in combinatie met laadpalen, kan het energienetwerk worden ontlast. Het opladen van elektrische auto's kan gebeuren op momenten dat er voldoende duurzame energie beschikbaar is. De overschotten aan energie kunnen worden opgeslagen in de Chargeblock thuisaccu's en later worden gebruikt om elektrische auto's op te laden wanneer er minder duurzame energie beschikbaar is. Zo wordt de beschikbare energie op een efficiënte manier benut en wordt het energienetwerk minder belast.

Bovendien kunnen Chargeblock thuisaccu's ook worden gebruikt in woningen en bedrijfspanden om duurzame energie op te slaan die overdag is opgewekt door zonnepanelen. Op deze manier kan de zelfvoorziening van energie worden vergroot en kan de afhankelijkheid van het energienetwerk worden verminderd.


In Nijmegen wordt er momenteel al geëxperimenteerd met Chargeblock thuisaccu's in combinatie met laadpalen. Deze innovatie kan een belangrijke rol spelen in de realisatie van een duurzame, klimaatneutrale stad.